ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำ SEO บน Google

สำหรับ SEO นั้นเป็นตัวย่อ ๆ ของ “การปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับบนอุปกรณ์การค้นหา เช่น Google ,yahoo” หรือ “โปรแกรมปรับปรุงเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนผลการค้นหา” ( Search Engine Optimization ) ในการที่เราจะตัดสินใจทำ SEO นั้นนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเพียงพอ ก็จะทำให้โอกาสในการสำเร็จช่วยย่นระยะเวลาได้เร็วขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามคุณยังมีโอกาศที่จะได้รับความสียหายจากการปรับปรุงเว็บไซต์แบบไม่เป็นธรรมชาติ โปรดอย่าจาก SEO ที่ไม่น่าเชื่อถือ SEO หรือบางครั้งเรียกว่าการสแปม ก็อาจถูกลงโทษจาก Google ได้

ตรวจดูรายละเอียดหรือส่วนประกอบเว็บไซต์ของคุณที่ต้องทำ

  • เรียนรู้การแก้ไขหน้าเว็บไซต์และฝึกการใช้ JavaScript
  • การพัฒนารายละเอียดของเว็บไซต์
  • การจัดการแคมเปญการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ในระยะยาว
  • การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยคำหลัก
  • การฝึกอบรม SEO ด้าน SEO เบื้องต้น
  • ความชำนาญและประสบการณ์