ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำ SEO บน Google

สำหรับ SEO นั้นเป็นตัวย่อ ๆ ของ “การปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับบนอุปกรณ์การค้นหา เช่น Google ,yahoo” หรือ “โปรแกรมปรับปรุงเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนผลการค้นหา” ( Search Engine Optimization ) ในการที่เราจะตัดสินใจทำ SEO นั้นนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเพียงพอ

Read more